Přihláška

Vyplňte prosím údaje účastníka kurzu
a poté odešlete přihlášku:

 
Jméno dítěte: 

Příjmení dítěte: 

Datum narození: 


Telefon: 

E-Mail:*


Na uvedený kontakt obdržíte během měsíce srpna
oznámení, kdy bude dítě kurzy navštěvovat a to 
sms zprávou nebo e-mailem.

Kurzy taneční a pohybové výchovy 
budu navštěvovat poprvé: 
 Ano 
 Ne

Poznámka:*


Jméno a příjmení zákonného zástupce: 


 Souhlasím s podmínkami uvedenými 
na této stránce. 

  

Odesláním této příhlášky potvrzuji, že moje dcera (syn) nemá žádné zdravotní omezení a nevyžaduje zvláštní péči při výuce taneční a pohybové výchovy.

Tato příhláška je závazná pro kurzy ve školním roce 2019 - 2020.

Hodiny kurzů probíhají na baletním sále bez přítomnosti rodičů, jedna hodina trvá 45 minut. Mimo výuku taneční a pohybové výchovy, která probíhá v baletním sále zodpovídají za své děti rodiče.

Zpracování osobních údajů:
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Osobní údaje a fotografie budou zpracovány pouze pro tyto účely, ke kterým uděluji souhlas.

  • Zasílání informací e-mailem
  • Prezentace fotografií na nástěnkách a webových stránkách Taneční a pohybové výchovy po dobu trvání kurzů
  • Osobní údaje budeme zpracovávat v listině i elektronické podobě

Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na uvedenou adresu: Taneční a pohybová výchova, Brožíkova 2236, Kladno. IČ: 44708378

*) Není nutné vyplňovat. Pokud však uvedete vaši e-mailovou adresu, zašleme vám potvrzení o přijetí přihlášky.